• დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე საბერძნეთი. სუროტი. წმიდა არსენის მონასტერი. წმიდა პაისი ათონელის საფლავზე. 08.06.2012 წ დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძეწინ