დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე

დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე იმედიანი მომავალი
დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე სავედრებელი უფლისა
დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე სანუგეშო
დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე სიყვარულის სათხოვარი
დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე ჩემი ფიქრები
დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე მეგობრობა
დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე მადლიერება
დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე სულის ამოძახილი
დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე ჩემი ოცნება. გაუმარჯოს წმიდა მიწას
დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე ნატვრა
დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე მოძღვარს
დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე წამებაი წმიდისა დედოფლისა ქეთევანისა
დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე მოძღვრის შეძახილი
დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე წმიდა ნინო

 

 

მამა იოანე