მოძღვარს

ჩემო მოძღვარო, შენ ღვთის მოსაო,
სიყვარულით გწერ სიბრძნის მგოსანო
რჩეულო ღვთისა, კაცო მაღალო და თავმდაბალო
გეკრძალვი მინდა, გაგიზიარო ფიქრები ჩემი
რავქნა შორსა ვარ ღვთის შველას ველი.
მე ამ სიტყვებით გამიშრა ყელი.
შენს დარიგებას სასოებაში არ დავიწყებას
გნატრობ და გელი.
მჯერა რომ გონი გამინათდება
შენი ნათქვამი ამიცხადდება
ცოდვას ვაჯობებ და გავიმარჯვებ
სულს ვაზეიმებ შენც გაიხარებ


ვუძღვნი ჩემს სულიერ მოძღვარსუკან შემდეგი