ნატვრა

ღმერთო ისმინე ეს ნატვრა ჩემი,
გარდამომივლინე მადლი შენი.
ღირს მყვენ მე წასვლად იერუსალიმს
მომალოცვინე ადგილნი ძველი
მოვეფერები ქვა - კუთხედს ფუძეს,
ვცემ თაყვანს ყოველ შენს ნაფეხურებს
ვიხილავ ყველა წმიდა ტაძარს და
ლოცვას აღვავლენ მხურვალეს ულევს


უკან შემდეგი