მართალ სიტყვის მქადაგებლად
მოგავლინა ქრისტე ღმერთმა,
ქართველ ხალხის განსანათლად
ჩამოიქნე წმიდა სვეტად,
ზეცად ბოძი აღმართული,
დაძრულ იქნა მიწას ქვეყნად,
მლოცველი ხარ ივერთ მოდგმის,
განმანათლებელო დედა,
სვეტიცხოვლის ბრწყინვალება,
ბოდბისტაძრის მადლივერთა
მოციქულთა სწორი ხარ და
მანუგეშებელი ჩვენდა,
ღვთისმშობელის ძალისხმევა
გამხნევებდა მის წილხვედრთან,
ჩვენი ქვეყნის მფარველო და
განმანათლებელო ერთა

11 ივნისი 2017 წელი


 


უკან შემდეგი