სანუგეშო

მამა არის ჩემი შემწე და მფარველი
სული წმიდა,
ქრისტე გადამრჩენელია მეოხი არს
დედა ღვთისა
ჩემი ლოცვა სავედრებლად განსაცდელში
შეწევნისა,
რწმენა არის სასოება იმედია მომავლისა.


25 აგვისტო
1997 წელი


უკან შემდეგი