სულის ამოძახილი

განსაცდელი, რომ გვეწვევა
მაშინ ვუხმობთ უფლის სახელს
ლხინში ნაკლებად ვახსენებთ
არა ვფიქრობთ არვინ მასზე
განა ესე გვეკადრება
არ ვიაროთ უფლის გზაზე
გამჩენი კი მოწყალეა
ჩვენთვისაც ზრუნავს და სხვაზეც


29 აგვისტო
2000 წელი


უკან შემდეგი